Projektbeskrivning

Greenonion hållbarhet och kommunikation

2020 startade nätverket GreenOnion Hållbarhet och Kommunikation. GreenOnions mål är en värld med hållbara företag. Som fristående konsulter inom hållbarhet och kommunikation får du hjälp med allt från utbildning, rådgivning och affärsutveckling till kommunikation längs hela hållbarhetsresan. Tillsammans med dig skapar GreenOnion ett hållbart och lönsamt företagande i en cirkulär ekonomi.

Webb: www.greenonion.se