Projektbeskrivning

Prata om det

På webbplatsen finns material, metoder, intervjuer och konkreta arbetsredskap, som tagits fram inom Fritidsforums ”Projekt I.D.” – ett treårigt projekt med stöd av Arvsfonden. Det handlar om identitet och delaktighet på sociala medier med särskilt inriktning på unga med funktionsvariationer.

Den första idén som vi löste med en bra webbfunktion var en samtalskortlek.

Se själv på: www.prataomdet.nu/