Varför ska man uppgradera webbplatsen?

Nya versioner av WordPress från WordPress-teamet kommer då och då. I de nya versionerna har de förbättrat funktioner och säkerhet.

Även designtemat och pluginen på er webbplats behöver uppgraderas ibland. Man genomför oftast uppgradering av allt samtidigt.

Vad uppgraderas på webbplatsen?

1. WordPress ny version.

2. Designtemat om ny version finns som passar med aktuell version av WordPress.

3. Alla plugin som har kommit i ny version som passar med aktuell version av WordPress.

Hur genomförs uppgraderingen?

1. Vi hittar ett lämpligt tillfälle när vi kan utföra uppgraderingen.
2. Vi tar en backup på hela webbplatsen.
3. Om nya problem uppkommer, t.ex. ett befintligt plugin inte längre fungerar eller liknande så tar vi en diskussion med er om alternativa lösningar. 
4. Om ni gör uppgraderingar själva kan problem ibland uppstå. Vi kan i så fall hjälpa till att rätta till problem i efterhand för timdebitering.

När är det lämpligt att uppgradera?

När WordPress kommer med en ny version dröjer det oftast en tid innan designtema- och plugin-skaparna har hunnit anpassa dessa till den nya versionen av WordPress.

Därför kan det vara bra att vänta en tid innan uppgradering genomförs.

Erbjudande uppgradering av WordPress, designtema och plugins

Uppgradering minst 1 ggr per år, helst 2 ggr per år

Pris: 3000 kr/tillfälle + moms.

Vad ingår?

Trygg uppgradering med ständig bevakning så att ni kan känna er trygga.

WordPress, designtema och plugins uppgraderas.

Wordfence installeras. Säkerhetspluginet Wordfence installeras och på det sättet får vi kontinuerlig bevakning och rapporter över säkerhetsläget.

Backup ingår. Vi kontrollerar att ert webbhotell har en bra backup av webbplatsen. De flesta bra webbhotell har det. Om det saknas skapar vi en annan backup-rutin eller hjälper er att byta webbhotell. Före varje uppgradering gör vi en egen backup också.

Varför anlita ER Webb för uppgraderingen?

1. Det kan finnas specialfunktioner på er webbplats som kan försvinna vid en uppgradering.

2. För säkerhets skull gör vi en backup innan uppgraderingen.

3. De plugins som är installerade bör testas under kontrollerade former med nyare WordPress-versionen.

4. Om er egen uppgradering misslyckas kan det bli merkostnad med att återställa allt i efterhand.