Varför ska man uppgradera webbplatsen?

Nya versioner av WordPress från WordPress-teamet kommer då och då. I de nya versionerna har de förbättrat funktioner och säkerhet.

Även designtemat och pluginen på er webbplats behöver uppgraderas ibland. Man genomför oftast uppgradering av allt samtidigt.

Vad uppgraderas på webbplatsen?

1. WordPress ny version.

2. Designtemat om ny version finns som passar med aktuell version av WordPress.

3. Alla plugin som har kommit i ny version som passar med aktuell version av WordPress.

Hur genomförs uppgraderingen?

1. Vi hittar ett lämpligt tillfälle när vi kan utföra uppgraderingen.
2. Vi tar en backup på hela webbplatsen.
3. Om nya problem uppkommer, t.ex. ett befintligt plugin inte längre fungerar eller liknande så tar vi en diskussion med er om alternativa lösningar. 
4. Om ni gör uppgraderingar själva kan problem ibland uppstå. Vi kan i så fall hjälpa till att rätta till problem i efterhand för timdebitering.

När är det lämpligt att uppgradera?

När WordPress kommer med en ny version dröjer det oftast en tid innan designtema- och plugin-skaparna har hunnit anpassa dessa till den nya versionen av WordPress.

Därför kan det vara bra att vänta en tid innan uppgradering genomförs.

Erbjudande uppgradering av WordPress, designtema och plugins

Trygg uppgradering: ER Webb kan ta hand om hela uppgraderingen så att ni kan känna er trygga. WordPress, designtema och plugins uppgraderas.

Alternativ 1: Uppgradering minst 1-2 ggr per år

Vi skickar er ett mejl inför varje tillfälle. Tillsammans med er hittar vi en bra tidpunkt för uppgraderingen.

Tidsåtgång och pris: 1-3 tim. 1100 kr/tim + moms. Om vi stöter på problem kan det ta lite längre tid, men då diskuterar vi lösningar tillsammans.

Alternativ 2: Kontinuerlig uppgradering med ständig bevakning

Vi tar ett större ansvar för säkerheten och håller webbplatsen kontinuerligt uppgraderad för ca 1500 kr + moms per månad.

Avbrottsbevakning ingår: Vid eventuellt avbrott på er webbplats får vi en avisering via mejl. Vi skapar en avbrottsrutin med er så att ni får veta om det är något fel på webbplatsen och hur länge det pågått. Vi tar gemensamt beslut på åtgärd beroende på avbrottets längd och anledning.

Backup ingår: Vi kontrollerar att ert webbhotell har en bra backup av webbplatsen. De flesta bra webbhotell har det. Om det saknas skapar vi en annan backup-rutin eller hjälper er att byta webbhotell. Före varje uppgradering gör vi en egen backup också.

Varför kan en uppgradering ta olika lång tid? Vi är beroende av webbhotellens teknik och support, webbläsarna, designtemat som används, om pluginen passar ihop med nyare version av WordPress, om designtemat fortfarande underhålls mm. Det finns mängder med saker som kan ta tid att ordna. Vi har dock alltid kunnat hitta en bra lösning för alla webbplatser som uppgraderats.

Varför anlita ER Webb för uppgraderingen?

1. Det kan finnas specialfunktioner på er webbplats som kan försvinna vid en uppgradering.

2. För säkerhets skull gör vi en backup innan uppgraderingen.

3. De plugins som är installerade bör testas under kontrollerade former med nyare WordPress-versionen.

4. Om er egen uppgradering misslyckas kan det bli merkostnad med att återställa allt i efterhand.